Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Información Asignatura

Asignatura Programación WEB
Titulación Grado en Ingeniería Informática (CEUTA)
Código 496113Q
Curso
Cuatrimestre Segundo
Créditos 3 ECTS Teóricos + 3 ECTS Prácticos
Coordinador José Manuel Benítez Sánchez
Guía Docente   pdf (Descargar)
Profesor Grupos Tutorías
Mesa Mansilla, Carlos de Teoría: Grupo A
Prácticas: Grupo 1 (A1)
Martes de 15:30 a 18:30 en CEUT (CEUTA)
Miércoles de 16:30 a 18:30 en CEUT (CEUTA)