Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Información Asignatura

Asignatura Recuperación de Información
Titulación Grado en Ingeniería Informática (CEUTA)
Código 496114J
Curso
Cuatrimestre Primero
Créditos 3 ECTS Teóricos + 3 ECTS Prácticos
Coordinador Gabriel Navarro Garulo
Guía Docente   pdf (Descargar)
Profesor Grupos Tutorías
Navarro Garulo, Gabriel Teoría: Grupo A
Prácticas: Grupo 1 (A1)
Lunes de 17:30 a 19:30 en CEUT (CEUTA)
Martes de 09:30 a 13:30 en CEUT (CEUTA)