Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Información Asignatura

Asignatura Recuperación de Información
Titulación Grado en Ingeniería Informática (CEUTA)
Código 496114J
Curso
Cuatrimestre Primero
Créditos 3 ECTS Teóricos + 3 ECTS Prácticos
Coordinador Jesús Roque Campaña Gómez
Guía Docente   pdf (Descargar)
Profesor Grupos Tutorías
Cano Gutiérrez, Carlos Teoría: Grupo A
Prácticas: Grupo 1 (A1)
Martes de 10:00 a 14:00 en CEUT (CEUTA)
Martes de 15:00 a 17:00 en CEUT (CEUTA)