Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Información Asignatura

Asignatura Estructuras de datos
Titulación Grado en Ingeniería Informática (CEUTA)
Código 4961122
Curso
Cuatrimestre Primero
Créditos 4.5 ECTS Teóricos + 1.5 ECTS Prácticos
Coordinador Jesús Roque Campaña Gómez
Guía Docente   pdf (Descargar)
Profesor Grupos Tutorías
Campaña Gómez, Jesús Roque Teoría: Grupo A
Prácticas: Grupo 1 (A1)
Lunes de 17:30 a 19:30 en CEUT (CEUTA)
Martes de 09:30 a 13:30 en CEUT (CEUTA)